Najnowsze Wpisy

Kasy fiskalne 2015 Komentarze (0)
06. listopada 2014 09:33:00
linkologia.pl spis.pl

Kasy fiskalne w 2015, a właściwie moment ich wdrożenia w firmie, zostaną objęte nowymi zasadami, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2015. Lista podmiotów zwolnionych z konieczności rejestrowania sprzedarzy za pomocą kasy fiskalnej została jeszcze bardziej uszczuplona, a zakres usług których wykonywanie wiąże się z rejestracją sprzedaży na kasie fiskalnej, od 1 stycznia 2015, został powiększony.

 

Kto musi mieć kasę od 1 stycznia 2015?

 

Kasę fiskalną od 1 stycznia 2015 musi posiadać każda nowozałożona firma:

1. realizująca dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników,
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • przyczep i naczep: kontenerów,
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udzialem tych metali, których dostawa nie moze korzystać ze zwolnienia od podatku,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów;

 

2. świadcząca usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokladach samolotów.

 

 

W przypadku gdy firma już działa, a zmiana przepisów wymusi stosowanie kasy fiskalnej to można skorzystać z okresu przejściowego - obowiązek posiadania kasy fiskalnej będzie obowiązywał od 1 marca 2015. W przypadku gdy rejestrujemy działalność z początkiem roku 2015 i świadczymy usługi z powyższej listy to mamy obowiązek zakupić i wdrożyć kasę fiskalną już od 1 sprzedaży detalicznej (lub dla rolników zryczałtowanych).

 

W skrócie od nowego, 2015 roku kasę fiskalną będą musieli zakupić i wdrożyć m.in.:

 • prawnicy
 • lekarze
 • mechanicy i wulkanizatorzy (w tym punkty wymiany opon)
 • zakłady fryzjerskie
 • salony kosmetyczne
zafiskalizowany : : 2015, fiskalne, kasy, kasy fiskalne 2015, nowe przepisy, zmiana

linkologia.pl spis.pl

Przegląd kasy fiskalnej - obowiązujące terminy

Podatnik zobowiązany jest do wykonania (zlecenia wykonania do swojego serwisu) przeglądu kasy fiskalne raz na dwa lata - licząc od fiskalizacji kasy fiskalnej bądź od ostatniego przeglądu technicznego.

Kara za brak ważnego przeglądu kasy fiskalnej

Nie wykonanie przeglądu technicznego kasy fiskalnej (czyli jego brak) lub nieterminowy przegląd kasy fiskalnej klasyfikuje się jako nieprawidłowe prowadzenie księgi. Artykuł 61 § 3 k.k.s. daje możliwość nałożenia kary grzywny (za tzn. wykroczenie skarbowe).


Przegląd techniczny kasy fiskalnej - obowiązek mój czy mojego serwisu?

Dbanie o terminowe wykonywanie przeglądów technicznych kas fiskalnych jest obowiązkiem podatnika. Jeśli termin przeglądu się zbliża, podatnik musi powiadomić swój serwis o tym fakcie. Serwis kas fiskalnych ma obowiązek wykonania przeglądu.

Przekroczony termin przeglądu kasy fiskalnej

Terminy przeglądów technicznych kas fiskalnych są nieprzekraczalne i nie mogą być przywrócone. Urząd skarbowy może wyciągnąć konsekwencje z faktu przekroczenia terminu przeglądu.

Konsekwencjami mogą być:

 • zwrot otrzymanej ulgi na zakup kasy fiskalne (dotyczy nowych przedsiębiorstw, do 3 lat ich funkcjonowania) - zwrot powinien być dokonany bez wezwania urzędu skarbowego
 • kara grzywny za wykroczenie skarbowe (nieprawidłowe prowadzenie księgi)
   - wysokość od 10 do 2000% wysokości minimalnego wynagrodzenia lub mandat karny - 2x minimalne wynagrodzenie

Aby uniknąć konsekwencji może złożyć do rozpatrzenia w urzędzie skarbowym zawiadomienie o czynie zabronionym - czynny żal

zafiskalizowany : kasy fiskalne : kasa fiskalna, kasy fiskalne, przeglad, przegląd, serwis, techniczny

linkologia.pl spis.pl

Kasy fiskalne kontra drukarki fiskalne

Kasy fiskalne wyglądają dokładnie jak drukarki fiskalne.
Te same przyciski, te same gabaryty. Czym się różnią?

Klika słów o kasach fiskalnych

Kasy fiskalne to urządzenia niezależne. Baza towarowa jest zaprogramowana na kasie fiskalnej. Sprzedaż może odbywać się praktycznie wszędzie, bez konieczności stosowania systemu sprzedaży/zarządzania magazynem. Koszt kasy fiskalnej waha się od 600zł do 4500zł.

Klika słów o drukarkach fiskalnych

Drukarki fiskalne to urządzenia które do pracy potrzebują zewnętrznego źródła zarządzania sprzedażą/magazynem. Przykładowymi systemami mogą być programy Subiekt, SmallBusiness, itp. Cała sprzedaż prowadzona jest przez ww. program i przechodzi przez drukarkę fiskalną. Efektem końcowym jest paragon. Koszt drukarki fiskalnej to 1200 zł - 4000 zł.

 

Co wybrać?

Na pierwszy rzut oka lepszym rozwiązaniem jest stosowanie kasy fiskalnej. Tańsza, bardziej mobilna i niezależna. Dlaczego jednak na rynku utrzymują się drukarki fiskalne, skoro kasy są tańsze i bardziej mobilne (nie potrzeba komputera z programem do sprzedaży)?

Rzeczywiście, kasę fiskalną mogę polecić małym i średnim punktom handlowym z jednym miejscem sprzedaży. To idealne, tanie rozwiązanie. Drukarki fiskalne natomiast polecam do dużych firm, gdzie jest kilka miejsc sprzedaży obsługiwanych jednym programem zarządzającym (apteki, centra handlowe, duże sklepy). Drukarki są szybsze, wydajniejsze, mniej awaryjne.

zafiskalizowany : : drukarki, fiskalne, kasy, kontra, różnice, tania, tanie

linkologia.pl spis.pl

W związku ze zmianą stawek VAT spółka poniosła znaczne koszty związane z aktualizacją programu księgowego i kas fiskalnych. Czy w świetle przepisów ustawy o CIT takie wydatki stanowią dla niej koszt podatkowy?

Znalazłem w sieci ciekawy artykuł na www.podatki.egospodarka.pl- link do oryginału tutaj. Treść poniżej:

ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Przy ustalaniu kosztów każdy przypadek - poza wyraźnie wskazanymi w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalnością działania dla ociągnięcia przychodu.

Ustawa o CIT nie zawiera katalogu pośrednich kosztów uzyskania przychodów, jednakże organy podatkowe wskazują, że w tej kategorii kosztów mieszczą się wydatki, które nie służą wytworzeniu towarów bądź usług, lecz są związane z ogólnym zarządem. Kryterium rozróżniającym poszczególne rodzaje kosztów będzie rodzaj ich związku z przychodami. Koszty zostaną bowiem podzielone na te, które będą bezpośrednio związane z przychodami, oraz te, których związek z przychodami będzie jedynie pośredni.

Wydatki na wprowadzenie zmian wynikających z podwyższenia stawek podatkowych niewątpliwie należy zaliczyć do kosztów pośrednich.

Koszty pośrednie powinny być co do zasady potrącalne w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu - w przypadku braku faktury, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż wydatki wskazane w pytaniu stanowią koszt pośredni prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna
art. 15 ust. 1, art. 16 ust. pkt 38 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)


Miesięcznik Koszty w Firmie. W jednej publikacji znajdziesz rozwiązania dotyczące rozliczania kosztów w firmie z punktu widzenia 3 dziedzin: podatków dochodowych, VAT, ustawy o rachunkowości.
 
tytuł : Kasy fiskalne: zmiany stawek VAT a koszty firmy
oprac. : Rafał Styczyński
zafiskalizowany : : kasa fiskalna, kasy fiskalne, kasy fiskalne katowice

linkologia.pl spis.pl

Każdy kupujący kasę fiskalną ma prawo do odliczenia podatku VAT (w całości albo według ustalonej proporcji) oraz do zaliczenia w koszty wydatków na zakup kasy fiskalne czy też do amortyzacji jej wartości początkowej.

Podatnicy, którzy rozpoczynają dopiero ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej, mają prawo dodatkowo do odliczenia od podatku VAT 90% ceny netto kasy fiskalnej, nie więcej jednak niż 700 zł. Warunkiem odliczenia jest zainstalowanie kasy oraz rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązujących terminach.

Odliczenie 90% ceny netto obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas fiskalnych. Chodzi o zakup kas w związku z utratą zwolnienia. Jeżeli podatnik zaczyna w pierwszym miesiącu instalując 1/5 wymaganych przez prawo i zadeklarowanych w urzędzie skarbowym kas fiskalnych, a dopiero potem kolejne, to prawo do odliczenia przysługuje w stosunku do wszystkich zgłoszonych w urzędzie skarbowym. Przy dokupieniu kolejnej kasy, po zainstalowaniu pierwszych kas w maksymalnie pierwszych pięciu miesiącach od utraty zwolnienia, nie istnieje już taka możliwość. Odliczenie 90% ceny netto kasy jest dokonywane następująco:

 • odliczenie od całości różnicy podatku należnego z naliczonym ( kwota do zapłaty z deklaracji VAT );
 • a jeżeli podatek do zapłaty nie wystąpił - podatnik otrzyma zwrot w gotówce, ale nie więcej w jednym okresie rozliczeniowym, niż:
  • 25% przysługującego podatnikowi odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem ( za wszystkie kasy instalowane po utracie zwolnienia ) – gdy rozlicza się miesięcznie;
  • 50% tej kwoty – gdy rozlicza się kwartalnie.

 

Warunkiem odliczenia jest:

 • złożenie przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemnego zgłoszenia o liczbie kas fiskalnych i miejscu (adresie) ich użytkowania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania (można, ale nie trzeba, na specjalnym formularzu zawiadomienia o zainstalowaniu kasy spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne, jeżeli formularz ten jest składany przed terminem rozpoczęcie ewidencjonowania);
 • rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie ( czyli pierwsze 1/5 kas w dniu utraty zwolnienia, kolejne co miesiąc ) na kasie spełniającej odpowiednie warunki i kryteria techniczne;
 • dołączenie do deklaracji podatkowej w której rozpoczyna odliczanie ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalne kserokopii faktury potwierdzającej nabycie kasy,
 • dowód zapłaty całej należności za kasę, której odliczenie dotyczy.
zafiskalizowany : : kasy fiskalne

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

jungle-is-massive | lustra | pycia-martuska | malolatka | paq | Mailing